STEM Games

Sience - Technology - Engineering - Mathematics

Umake Invention

Where kids used to learn

STEM Games
Các sản phẩm bộ trò chơi STEM sử dụng cho gia đình (trẻ từ 4 tuổi)  và cỡ lớn lắp trong khuôn viên trường học, khu công cộng, trung tâm thiếu nhi, trong gia đình, để giải trí khám phá kỹ năng chinh phục các thách thức đầy tính khoa học.

Xem thêm

Umake Invention
Các loại đồ chơi và trò chơi DIY có chất sáng tạo hướng tới trẻ em từ 8 tuổi trong đó, các em phải tham gia một phần trong quá trình hoàn thiện sản phẩm của chính mình, trực tiếp đấu nối các thành phần điện tử, trải nghiệm ngay trò chơi và có thể tự mình chỉnh sửa, thêm bớt tính năng bằng cách chỉnh sửa chương trình lập trình theo các gợi ý và hướng dẫn. 

Xem thêm