Trang chủ STEM Games
STEM games là gì

Các sản phẩm bộ trò chơi STEM sử dụng cho gia đình (trẻ từ 4 tuổi)  và cỡ lớn lắp trong khuôn viên trường học, khu công cộng, trung tâm thiếu nhi, trong gia đình, để giải trí khám phá kỹ năng chinh phục các thách thức đầy tính khoa học

  • Tăng tương tác trong gia đình
  • Hình thành các kỹ năng về vận động, phân tích, chiến lược
  • Giải quyết vấn đề trò chơi trường học hướng đến khoa học
  • Có thể mở rộng ra công sở, khu công cộng, cafe

Family Games
School Games